A kozepkori kohaszat

Jelenleg a kohászat egy olyan dolog, amely nemcsak a mûanyag formázás és az alapítás folyamatait érti, hanem a csoportok tanulmányozására is a makro osztályban. Az utolsó objektumban a metallográfiás mikroszkópok vizsgálata általában megszûnik.

A mikroszkópia több száz évvel ezelõtt jelent meg. És csak viszonylag nemrégiben egy másik módszer a mikroszkópia fémekké vált. A modern idõkben a mérnöki termékekkel való munka során pótolhatatlanok. Ezen a területen rendkívül nagyok a metallográfiai mikroszkópok, amelyeket többek között fémminták vagy áttöréseik vizsgálatára használnak. Így ez egy olyan képalkotási módszer, amely átlátszatlan mintákon történik. A metallográfiás mikroszkópok közé tartoznak többek között az elektronmikroszkópok, amelyek az atomállapot és a kisebb mikroszkóppal rendelkezõ szerkezetek megfigyelését eredményezik. Ezeknek az eszközöknek az alkalmazásával végzett megfigyelések nagyon fontosak, mert ennek köszönhetõen új módot adhatunk meg a mikrokockáknak a témában vagy kezdetben. Lehetõség van a fázisrész számításának kiszámítására, valamint a pontos fázisok meghatározására. Ennek köszönhetõen még mindig becsülhetjük a zárványok számát és típusát, valamint számos új fontos elemet a kohászati látás problémájából. Például az újonnan létrehozott anyag gyakran mikroszkópos megfigyelései lehetõvé teszik az anyagszerkezet mély megfigyelését, aminek köszönhetõen szemszögébõl számos nemkívánatos meghibásodás elkerülhetõ.

A metallográfiai mikroszkópok használata rendkívül fontos, mert ennek köszönhetõen képesek vagyunk az anyag hibáinak kimutatására. Ugyanakkor érdemes megjegyezni, hogy a bútorok modelljének kezelése veszélyes. Ebbõl a szempontból csak a szakképzett személyek végezhetnek kutatást.