Eu iranyelv es a lengyel jog

Az EU Atex direktíva meghatározza azokat az alapvetõ követelményeket, amelyeket minden robbanásveszélyes környezetben való felhasználásra szánt termék esetében el kell érni. A funkcionálisan kapcsolódó szabványok a tanácsadással meghatározzák a konkrét követelményeket. Egyes tagállamokban alkalmazott belsõ szabályozások keretében olyan követelményeket határoznak meg, amelyeket nem az irányelv, sem a belsõ szabvány nem határoz meg. A belsõ szabályozások nem különböznek az irányelv rendelkezéseitõl, és nem léphetnek be az irányelv által elõírt követelmények szigorításába.

Az Atex direktíva beillesztésre került egy lakásba, hogy minimálisra csökkentsék annak a kockázatnak a kockázatát, amely a robbanásveszélyes légkörben lévõ tartományokban lévõ eredmények felhasználásával jár.A gyártó nagy felelõsséggel tartozik annak eldöntéséért, hogy egy adott terméket az atex-szabályokkal való hozzájárulás értékelésének és az aktuális szabványoknak való megfelelésnek kell-e alávetni.Az Atex jóváhagyása a robbanásveszélyes környezetben kiválasztott termékek esetében szükséges. A potenciálisan robbanásveszélyes környezet az a terület, ahol növekszik, használ vagy tárol olyan anyagokat, amelyek levegõvel kapcsolatban robbanékony keverékeket képezhetnek. Különösen az ilyen anyagok családja: folyadékok, gázok, por és bármi gyúlékony. Élhetnek például benzin, alkohol, hidrogén, acetilén, szénpor, fapor, cinkpor.Robbanás lép fel, amikor a hatékony gyújtóforrásból származó energia nagy része robbanásveszélyes légkört ér el. A tûz megindítása után robbanást követ el, amely meghatározza az emberi cselekvés és az egészség nagy veszélyét.