Kohaszat 2013

Jelenleg a kohászat nem csupán a mûanyagképzõ és alapító folyamatok része, hanem a kutatási csoportokat is makrohatárokká változtatja. Ebben a tárgyban a metallográfiai mikroszkópokon végzett vizsgálatok általában eltávolításra kerülnek.

A mikroszkóp egy olyan terület, amely több száz évvel ezelõtt jelent meg. Viszont viszonylag fiatal volt, hogy a mikroszkópot a kohászat területén használták. A modern idõkben egy mérnöki témájú könyvben van szükségük. A területen már a metallográfiai mikroszkópok a leggyakoribbak, amelyeket többek között fémhomok vagy áttörésük keresésére használnak. Így ez egy olyan képalkotási módszer, amely opáciás mintákon történik. A metallográfiai mikroszkópok közé tartoznak többek között az elektronmikroszkópok, amelyek lehetõvé teszik az atomszintû szerkezet és a fénymikroszkópok megfigyelését, kisebb méretû megkülönböztetéssel. Az ilyen eszközök használatával végzett megfigyelések rendkívül fontosak, mivel ennek köszönhetõen más típusú mikrotörzsek találhatók az árukban vagy azok eredetében. Lehetõség van továbbá az egyes fázisok fázisrészének és pontos meghatározásának kiszámítására. Ennek köszönhetõen meghatározhatjuk a zárványok számát és módját, valamint számos új fontos tényezõt a kohászat láttán. Például az újonnan létrehozott anyag mikroszkopikus megfigyelései gyakran az anyagszerkezet konkrét megfigyelésére mennek keresztül, melynek köszönhetõen számos nemkívánatos kudarcot elkerülhetünk.

A metallográfiai mikroszkópok használata nagyon fontos, mivel ennek köszönhetõen az anyagban hibát találhatunk. Mindig legyen az, hogy a bútorok kezelése veszélyes. Ebbõl a ténybõl csak szakképzett személyek végezhetnek vizsgálatokat.