Muanyag feldolgozas angol

Jelenleg a kohászat egy olyan dolog, amely nemcsak a mûanyag formázás és az alapítás folyamatát foglalja magában, hanem a makro erõk szerkezeteinek tanulmányozására is összpontosít. Ebbõl a célból a kísérleteket általában metallográfiás mikroszkópokon helyezzük át.

A mikroszkópia néhány száz évvel ezelõtt jelent meg. És csak attól függõen, hogy az új típusú mikroszkóp elkezdett a kohászatban. A modern szakaszokban szükség van a mérnöki témákkal kapcsolatos könyvre. A fémrajzi mikroszkópok már nagyon népszerûek ezen a területen, amelyeket többek között fémminták vagy áttörések tanulmányozására használnak. Van egy képalkotó technika, amely átlátszatlan mintákra épül. A fémrajzi mikroszkópok közé tartoznak többek között az elektronmikroszkópok, amelyek lehetõvé teszik az atomszerkezet-analízist és az alacsonyabb nagyítású fénymikroszkópokat. Ezeknek az eszközöknek az alkalmazásával végzett megfigyelések nagyon fontosak, mivel ennek köszönhetõen különbözõ típusú mikrokockákat észlelhetünk az alanyban vagy azok eredetén. Lehetõség van a fázisrész kiszámítására és a pontos fázisok meghatározására is. Ennek köszönhetõen megbecsülhetjük a zárványok számát és típusát, valamint számos egyéb fontos tényezõt a kohászati látás problémájából. Például, az újonnan létrehozott anyagok gyakran mikroszkópos megfigyelései lehetõvé teszik az anyagszerkezet specifikus megfigyelését, melynek köszönhetõen a jövõben számos nemkívánatos hibát sikerül megakadályozni.

A metallográfiai mikroszkópok használata nagyon fontos, mert ennek köszönhetõen már észlelhetõek az anyaghibák is. Ne feledje azonban, hogy az ilyen típusú bútorok kezelése nehéz. Ebbõl az állapotból csak a szakképzett személyek végezhetnek vizsgálatokat.