Robbanasveszelyes szabalyozas

Az ATEX-irányelv (Atmosphères Explosibles, más néven 94/9 / EK irányelv, egy olyan uniós jog, amely meghatározza a robbanásveszélyes környezetben üzembe helyezett termékek alapvetõ követelményeit. A kemény szénbányákban használt gépek és szerszámok nagy része a metán és a szénpor robbanásának, és az ATEX-irányelv a robbanásveszélynek kitett felületekre szánt eszközökre és védelmi módszerekre vonatkozik. Az Európai Unió egyes országaiban az utolsó biztonsági elõírások is különböztek egymástól, ami jelentõs nehézséget jelentett a tagállamok közötti szabad árucserében.Az egységes ATEX-irányelv az utolsó értelemben jött létre, amely egységesítette a meglévõ terveket és jelentõsen megkönnyítette a termékek forgalmát az európai csoportban. A Római Szerzõdés 100a. Cikkének rendelkezéseinek végrehajtása során az ATEX-irányelv legfontosabb pontja az áruk szabad áramlása, amely jelentõs mértékû robbanásvédelmet biztosít. A robbanás által veszélyeztetett területeken a karrierre szánt eszközök tekintetében az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1994. március 23-án kiadta az ATEX 94/9 / EK irányelvet, amely 2003. július 1-jén került a közösségbe. Ezenkívül 1999. december 16-án elfogadták az 1999/92 / EK irányelvet (ATEX137-et is nevezték, amely módosítás azokra a lakásokra vonatkozó minimális biztonsági követelményekre vonatkozik, ahol robbanásveszélyes légkör veszélye áll fenn. Az ATEX 94/9 / EK irányelv 2003. július 1-jén hatályba lépett, és a korábbi 76/117 / EGK és a 79/196 / EGK irányelveket váltotta fel.

CE-jelölés (fr Conformité Européennea tanúsító szervezet azonosító számaVégrehajtási szimbólumrobbanási csoporteszköz kategóriarobbanásvédelem típusarobbanó alcsoporthõmérséklet osztály

Javasoljuk az Atex képzését