Vago zoldsegekhez elektromos rangsorolas

Bizonyos vállalatoknál és intézményeknél az anyagokat dobják vagy tárolják, ami kötelezõ lehet a levegõvel robbanásveszélyes légkör kialakításához. Különösen olyan anyagok, mint a gázok, folyadékok és szilárd anyagok, amelyek nagy mértékben szétesnek, például szénpor, fapor stb.

Ilyen helyzetekben a munkáltatóknak meg kell felelniük a robbanásveszélyes felmérés és a robbanásveszélyes kockázatértékelésnek. Különösen kérjük, jelezze, hol és hol található a legvalószínûbb robbanás. A robbanásveszélyes területeket a területeken és a külsõ terekben is meg kell határozni. Emellett megköveteli a munkáltatók számára, hogy készítsenek grafikai dokumentációt, amely rendezni és feltüntetni a gyújtást kezdeményezõ tényezõket.

A robbanásveszélyes felmérést a gazdasági miniszter 2010. július 8-i rendeletének követelményei alapján kell teljesíteni, valójában a munkahelyi bizalomra és egészségre vonatkozó minimumkövetelményekkel, valamint a robbanásveszélyes légkörben végzett cselekvési javaslattal együtt (Journal of Laws 2010 No. 138 tétel. 931.

A robbanásveszélyes értékelés részeként az objektum jellemzõi készülnek. Megoszlik a méretük, az emeletek száma, a szobák, a technológiai vonalak stb. Alapján. Tûz vagy robbanás kialakulásához vezetõ tényezõket elemezzük. Vannak módok és rendszerek, amelyek lehetõvé teszik a tûz és a gyors kockázatok korlátozását és megszüntetését. Megtudja, hogy mekkora az éghetõ anyagok száma, amelyek a potenciális robbanás forrását jelenthetik. Olyan innovatív megoldásokat helyeznek el, amelyek minimalizálják a robbanásveszélyt.